Ссылка на методические и иные документы
et_nir_09_04_02_kt.pdf
09.04.04_napravlenie.pdf
vopros_na_nauchno-issledovatelskuyu_rabotu_09.04.01.pdf
11.04.02_OET_IndZadanie.pdf
nir_2016_41_04_01.pdf
nir_2015_41_04_01.pdf
vaynshteyn m.z., vaynshteyn v.m., kononova o.v. - osnovy nauchnykh issledovaniy_ ucheb. posobiye (2011)_09.04.04.pdf
12.03.03_Napravlenie.pdf
metod_rekom_2016_41_03_01.pdf
09.04.04_zadanie.pdf
nir_2018_41_04_01.pdf
vaynshteyn m.z., vaynshteyn v.m., kononova o.v. - osnovy nauchnykh issledovaniy_ ucheb. posobiye (2011)_09.04.01.pdf
viktor olifer, natal' olifer - komp'yuternyye seti. printsipy, tekhnologii, protokoly_(2020)_09.04.01.pdf
metod_rekom_2018_41_03_01.pdf
nir_05_04_06.pdf
12.03.03_IndZadanie.pdf
metod_rekom_2015_41_03_01.pdf
11.04.02_OET_Napravlenie.pdf
nir_2017_41_04_01.pdf
napravlenie_na_nauchno-issledovatelskuyu_rabotu_09.04.01.pdf
metod_recomendpraktikanir_09_04_02.pdf
metod_rekom_2017_41_03_01.pdf