Ссылка на методические и иные документы
lekciya 19.ppt
lekciya 11.ppt
lekciya 13.ppt
1_INSTR.pdf
5_ychebnoe pocobie po discipline rasprostranenie padiovoln i antenno-fidernie ystroistva chast2.pdf
lekciya 20.ppt
lekciya 3.ppt
Drawing1.bmp
lekciya 7.ppt
lekciya 4.ppt
lekciya 6.ppt
lekciya 8.ppt
lekciya 17.ppt
6_voprosi dlia practicheskix zaniatii.pdf
lekciya 16.ppt
8_vopros.pdf
lekciya 18.ppt
3_metod ykazania po kyrsovomy proektirovaniy.pdf
lekciya 1.ppt
lekciya 10.ppt
lekciya 15.ppt
4_ychebnoe pocobie po discipline rasprostranenie radiovoln i antenno-fidernie ystroistva chast1.pdf
lekciya 2.ppt
lekciya 14.ppt
lekciya 12.ppt
7_tipovie zadania dlia practicheskix zaniatii.pdf
lekciya 5.ppt
2_lr_metodicheskoe pocobie po discipline pasprostranenie radiovoln i antenno-fidernie ystroistva.pdf
lekciya 9.ppt