Ссылка на методические и иные документы
lektsii OTEKB.pdf
literatura OTEKB.pdf
test OTEKB.docx.pdf
Lab.4 po OTEKB.pdf
Zadaniye k lab. OTEKB.pdf
test OTEKB.pdf
poyasneniye OTEKB.pdf
A.S. Kondrashev, A.S. Yastrebov_TRES_MU k LR_Kontrol' i regulirovka RES-semestr-ch-2.pdf
praktika OTEKB.pdf
poyasneniya OTEKB.pdf