Ссылка на методические и иные документы
4_lr03_issledovanie shymov i iskazhenii cifrovogo signala.pdf
1_INSTR.pdf
6_lr05_izmerenie koefficienta oshibok v cifrovom trakte.pdf
7_vopros.pdf
5_lr04_izychenie preobrazovanii cifrovogo signala v srede GNU Radio.pdf
3_lr02_issledovanie generatora cifrovogo ispitatelnogo signala.pdf
2_lr01_obzor cifrovix programmno-opredeliaemix radiosistem na primere GNU Radio USRP.pdf