Ссылка на методические и иные документы
Taktilnyi internet i internet navykov.pdf
Standartizatsiya v telekommunikatsiyah.pdf
Letayushiye sensornye seti.pdf
Sam sety2020.pdf
Testirovaniye.pdf
Besprovodnye sensornye sety.pdf
Evolyutsiya setey svyazi.pdf