Ссылка на методические и иные документы
zapominajuschie-ustrojstva-evm.pdf
arhitektura-evm-organizacija-vvodavyvoda.-stek-protokolov-soprjazhenija-pu-s-evm.pdf
stanovlenie-i-evoljucija-cifrovoj-vychislitelnoj-tehniki.-komponenty-vychislitelnyh-sistem.pdf
videoadaptery-i-monitory.pdf
posledovatelnye-i-parallelnye-interfejsy-soprjazhenija-pu-i-evm..pdf
ustrojstva-vvoda-informacii.pdf
tehnologii-i-protokoly-interfejsov-soprjazhenija-pu-i-evm..pdf
mikroprocessory-arhitektura-sistemy-kommand.pdf
ustrojstva-vyvoda-informacii.pdf