Ссылка на методические и иные документы
Pryamie b kosven imereniya.pdf
Issledov metodov izmereniya parametr dvuhpol.pdf
1_Instr.pdf
Issledov pogreshnostei AIP.pdf
3_Kontrolnoe zadanie.pdf
Issledov counter.pdf
Voprosy Metrologiya.pdf
Issledov oscillograf.pdf
Issledov voltmetrov.pdf
Pryamie izmeren ia s mnogokratn nabl.pdf
4_vopros.pdf
Obrabotka izmeren pri nalichii sistevst pogreshn.pdf
2_Laboratorniy praktikum.pdf