Ссылка на методические и иные документы
vopros_na_oznakomitelnuyu_praktiku_09.04.01.pdf
napravlenie_na_oznakomitelnuyu_praktiku_09.04.01.pdf
09.04.04_napravlenie.pdf
11.03.02_Optic_IndZadanie.pdf
12.03.03_Napravlenie.pdf
09.04.04_zadanie.pdf
11.03.02_Optic_Napravlenie.pdf
12.03.03_IndZadanie.pdf
41.03.01_OznPr.pdf