Ссылка на методические и иные документы
razdel_4_interfeysy_i_xml.pdf
razdnl_5_setevye_tekhnologii_v_avtomatizatsii_deloproizvodstva.pdf
Komp platformi.pdf
razdel1_vvedenie_v_rorporativnye_seti_intranet_vpn.pdf
ITKS ORG ctrykt.pdf
1. inf technologii v korporativnyh setyah.pdf
informatsionnye_tekhnologii_v_korporativnykh_setyakh_var_1.pdf
2. inf technologii v korporativnyh setyah.pdf
Interfeici XML.pdf
razdel_3_web_oltp_-_tekhnologia_ms_dot_net.pdf
spisok_literatury.pdf
razdel_2_arkhitektura_klient_-_server_i_ee_raznovidnosti_znachenie_po_promezhutochnogo_sloya.pdf
Stryktyra v DOM.pdf
ITKS Osnovi.pdf