Ссылка на методические и иные документы
2_LR1_Pryamye izmereniya.pdf
1_Instr.pdf
4_LR3_Izmerenie moshnosti.pdf
6_LR5_Fazoviy sdvig.pdf
7_vopros_ERI.pdf
3_LR2_Pogreshnost voltmetra.pdf
5_LR4_Izmerenie oscillografom.pdf