Ссылка на методические и иные документы
09.04.04_napravlenie.pdf
11.03.02_Optic_IndZadanie.pdf
vaynshteyn m.z., vaynshteyn v.m., kononova o.v. - osnovy nauchnykh issledovaniy_ ucheb. posobiye (2011)_09.04.04.pdf
napravlenie_na_tekhnologicheskuyu_praktiku_09.04.01.pdf
09.04.04_zadanie.pdf
11.03.02_Optic_Napravlenie.pdf
krukhmalev v.v., gordiyenko v.n .... - osnovy postroyeniya telekommunikatsionnykh sistem i setey- (2004)_09.04.01.pdf
vopros_na_tekhnologicheskuyu_praktiku_09.04.01.pdf